Chùa Hoa Nghiêm

31/01/2017 2.197 lượt xem

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Chúc thánh

– Địa chỉ: 75/19 Lê Văn Lương, khu phố 1, phường Tân Kiểng, Quận 7

– Điện thoại: (08) 37710323 – 0989739346

– Người sáng lập: Sư cô Thích nữ Huệ Hạnh

– Năm thành lập: 1998 – Năm Trùng tu: 2000, 2010

– Tổng diện tích đất: 214m2 – Diện tích xây dựng: 214m2

– Nguồn gốc đất: Do Phật tử Đoàn Thị Hương hiến cúng

– Trụ trì tiền nhiệm: Sư cô Thích Nữ Huệ Hạnh

hoanghiem

– Trụ trì hiện tại: Sư cô Thích Nữ Chúc Hiệp

– Nguyên quán: Tiền Giang – Năm sinh: 1968

– Giới phẩm: Sư cô

– Được bổ nhiệm trụ trì năm: 2011

– Đặc điểm tình hình sinh hoạt: Đạo tràng Đại Bi 1 kỳ/tháng

– Số lượng Ni chúng hiện tại: 03 vị Tỳ kheo Ni, 02 vị Sa di Ni

,

×