Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Trọn bộ


Nội dung khác

142. Về cư sĩ A-la-hán

– Thưa đại đức! Dường như đại đức có nói với trẫm rằng, một vị cư sĩ đắc quả A-la-hán trong ngày nào thì phải xuất gia ngay trong ngày ấy; nếu trong ngày ấy [*], vì một lý do... Xem thêm

Giúp kẻ thù

Thuở xưa bên Trung Hoa, thời chiến quốc, giữa hai nước Sở và Tề có một con sông ngăn đôi biên giới. Dân chúng ở hai bên sông cùng trồng dưa giống nhau, nhưng không hiểu sao dưa của dân... Xem thêm

202. Về núi

– Về núi cũng có năm điều, tâu đại vương! Thứ nhất, núi thường ở một chỗ, không chuyển động, không lay động,không dời đổi dù gió to hay bão dữ. Vị sa môn cũng phải biết học núi. Phải... Xem thêm

Bài 16: Chánh định

Hôm nay là ngày 16 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại Xóm Hạ, học tiếp về Tứ Diệu Đế. Hôm trước chúng ta đã bắt đầu học về chánh tinh tấn và biết rằng năng lượng tinh tấn... Xem thêm

Thần chú của Đức Tara Xanh

Đức Tara Xanh là một trong những hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, được biết đến với lòng từ bi và lòng trắc ẩn vô biên. Thần chú của Đức Tara Xanh là một trong những câu... Xem thêm

Chú Đại Bi Tiếng Hoa

Chú đại bi tiếng hoa nā mò, hē lá dá nà duō lá yè yē nā mò, ā lī yē pó lú jié dì shuò bō lá yē pú tí sà duǒ pó yē mó hē sà duǒ pó yē... Xem thêm

×