Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Trọn bộ

Sắp xếp:

Nội dung khác

184. Về cái kèn

Đức vua Mi-lan-đà hỏi: – Một chi của cây kèn là thế nào hở đại đức? – Tâu, cái kèn sở dĩ được phát ra thành tiếng, thành âm thanh trầm bỗng là tùy thuộc vào hơi gió của người... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

Lòng tin

Trong làng nọ ở xứ Tây Tạng, có một bà lão rất thật thà chất phác, suốt cuộc đời chỉ biết lo cho chồng con. Sau khi chồng chết, đứa con trai bỏ đi làm ăn phương xa, bà ở... Xem thêm

Dòng đời vô tận

6. Kinh Mahàli

(Mahàli sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly) ở giảng đường Trùng Các, rừng Ðại Lâm. Lúc bấy giờ, một số đông sứ giả Bà-la-môn nước Kosala (Câu-tất-la) và nước Magadha (Ma-kiệt-đà),... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

109. Ðại kinh Mãn nguyệt

(Mahàpunnama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Pubbarama (Ðông Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát, ngày trăng tròn, trong đêm trăng rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

Chú Chuẩn Đề

Khể thủ quy-y Tô-tất-đế, Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi. Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề, Duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề, Cu chi nẩm, Ðát điệt tha. Án, Chiết lệ chủ... Xem thêm

20. Kinh An trú tầm

(Vtakkasanthàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Chư Tỷ-kheo”. — “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”, các... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

Bài 25: Bài kết thúc

Hôm nay là ngày 20 tháng hai năm 1994, chúng ta kết thúc khóa tu mùa Đông tại Làng Mai. Chúng ta đã bắt đầu khóa tu bằng kinh Chuyển Pháp Luân. Trong bài pháp thoại này Bụt nói đến... Xem thêm

Trái tim của Bụt

Mẹ chồng nàng dâu

Có một cặp vợ chồng mới cưới nhau và người vợ theo phong tục tập quán phải về nhà chồng. Chẳng may người chồng còn mẹ, và ngay từ đầu mẹ chồng nàng dâu đã đụng độ với nhau về... Xem thêm

Dòng đời vô tận

Thần Chú Dược Sư

Nam-mô bạt dà phạt đế Bệ sát xả Lụ rô thích lưu ly Bát lặt bà Hắt ra xà dã Đát tha yết đa da A ra hắt đế Tam miệu tam bột đà da. Ðát điệt tha. Án Bệ... Xem thêm

208. Về con mối

– Tâu đại vương! con mối thường lấy đất làm tổ, bên trong trống bộng để ở. Khi đi kiếm vật thực, mối cũng làm một con đường bằng đất rỗng để bò phía bên trong. Vị tỳ khưu cũng... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

×