Kinh Trường Bộ

Dìgha Nikàya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Kinh Trường Bộ (Dìgha Nikàya) – Viên ngọc quý trong kho tàng kinh điển Phật giáo

Kinh Trường Bộ, hay còn gọi là Dìgha Nikàya, là một tập kinh quan trọng thuộc bộ kinh Pali (Sutta Pitaka) của Phật giáo Nguyên thủy (Theravada). Nổi bật với 34 bài kinh dài, sâu sắc, Kinh Trường Bộ được xem như viên ngọc quý trong kho tàng kinh điển Phật giáo, mang đến cho người đọc những lời dạy thâm diệu về giáo lý, thiền định và cuộc sống.

Đặc trưng nổi bật:

  • Nội dung sâu sắc: Kinh Trường Bộ tập trung vào những chủ đề trọng yếu của Phật pháp như Tứ diệu đế, Bát chính đạo, Duyên khởi, Niết bàn,… được trình bày một cách chi tiết, tỉ mỉ, giúp người đọc thấu hiểu sâu sắc giáo lý Phật giáo.
  • Bài giảng uyên bác: Các bài kinh trong Kinh Trường Bộ được Đức Phật thuyết giảng cho những đối tượng khác nhau, từ vua chúa, triết gia đến các tu sĩ và cư sĩ, thể hiện sự uyên bác và khả năng truyền đạt giáo pháp một cách linh hoạt của Đức Phật.
  • Giá trị lịch sử: Kinh Trường Bộ cung cấp nhiều thông tin quý giá về bối cảnh lịch sử, xã hội thời Đức Phật, giúp người đọc hiểu rõ hơn về cuộc sống và giáo pháp của Ngài.
    Ảnh hưởng rộng lớn: Kinh Trường Bộ được xem là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm Phật giáo sau này, đóng góp quan trọng vào sự phát triển và truyền bá của Phật giáo trên toàn thế giới.

Kinh Trường Bộ – Nguồn tri thức vô tận:

Với những giá trị to lớn về mặt giáo lý, lịch sử và văn hóa, Kinh Trường Bộ là nguồn tri thức vô tận cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu và tu tập Phật pháp. Việc nghiên cứu và thực hành những lời dạy trong Kinh Trường Bộ sẽ giúp ta có được sự hiểu biết sâu sắc về bản thân, thế giới và con đường dẫn đến giác ngộ.

Sắp xếp:

1. Kinh Phạm võng

(Brahmajàla sutta) Tụng phẩm thứ nhất 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Ràjagaha (Vương Xá) và Nalandà, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ có Suppiya... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

2. Kinh Sa-môn quả

(Sàmannaphala sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá) nơi vườn xoài của Jìvaka (Kỳ-bà) Komàrabhacca, cùng với đại chúng Tỷ-kheo một nghìn hai trăm năm mươi vị. Lúc bấy giờ Ajàtasattu (A-xà-thế) con... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

3. Kinh Ambattha (A-ma-trú)

Tụng phẩm thứ nhất 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la), cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở Kosala tên là Icchànankala.... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

4. Kinh Sonadanda (Chủng Ðức)

(Sonadanda sutta) Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong xứ Anga (Ương-già) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, đến tại thành Campà (Chiêm-bà) và tại Campà, Thế Tôn ở trên bờ hồ Gaggara... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

5. Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kùtadanta)

(Kùtadanta sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang du hành trong xứ Magadha (Ma-kiệt-đà) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị và đến tại một làng Bà-la-môn ở Magadha tên là Khànumata (Khứ–nậu-bà-đế).... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

6. Kinh Mahàli

(Mahàli sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly) ở giảng đường Trùng Các, rừng Ðại Lâm. Lúc bấy giờ, một số đông sứ giả Bà-la-môn nước Kosala (Câu-tất-la) và nước Magadha (Ma-kiệt-đà),... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

7. Kinh Jàliya

(Jàliya sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở Kosambi, vườn Ghositàràma. Lúc bấy giờ có hai du sĩ, Mandissa và Jàliya, đệ tử của Dàrupattika, đến tại chỗ đức Thế Tôn ở, nói lên những... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

8. Kinh Ca-diếp Sư tử hống

(Kassapa-Sìhanàda sutta) (Kinh nầy còn có tên là Kinh “Ðại sư tử hống” – Mahàsìhanàda Sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn ở tại Ujunnà (Uy-nhã-quốc), tại vườn nai Kannakatthala. Lúc bấy giờ, lõa thể Kassapa... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

10. Kinh Tu-bà (Subha)

(Subha sutta) Tụng phẩm I 1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Ðại đức Ananda ở tại Sàvatthi (Xá-vệ), tại rừng Jetavana (Kỳ-đà), vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc), sau khi đức Thế Tôn nhập diệt không bao lâu. Lúc... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

11. Kinh Kiên Cố (Kevaddha)

(Kevaddha sutta) 1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalandà trong vườn Pavàrikampa. Lúc bấy giờ cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

12. Kinh Lô-hi-gia (Lohicca)

(Lohicca sutta) 1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn đang đi du hành tại nước Kosala (Câu-tát-la) cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị, và đến tại Sàlavatikà (một làng có dãy cây tala bao... Xem thêm

Kinh Trường Bộ


Nội dung khác

31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt

(Sigàlovàda sutta) Như vậy tôi nghe. 1. Một thời Thế Tôn sống ở Ràjagaha (Vương Xá thành), tại Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivàpa (chỗ tìm ăn của loài sóc). Lúc bấy giờ, Singàlaka (Thi-ca-la-việt), gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

234. Về ngọc mani

– Về ngọc mani thì có ba tính chất, tâu đại vương. Thứ nhất, ngọc mani trong sạch, thuần khiết; cũng vậy, bậc hành giả có giới hạnh, nuôi mạng trong sạch và thuần khiết như ngọc mani vậy. Thứ... Xem thêm

Mi Tiên Vấn Đáp

Luộc khoai

Nhờ dùng ánh sáng chánh niệm chiếu soi vào cái giận, ta bắt đầu thấy được gốc rễ của nó. Cái giận có nhiều nguyên do, vì hiểu lầm, vì vụng về, vì sự bất công hoặc vì tâm ta... Xem thêm

An lạc từng bước chân

44. Tiểu kinh Phương quảng

(Cùlavedalla sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), tai Veluvana (Trúc Lâm), chỗ Kalandaka Nivapa. Rồi nam cư sĩ Visakha đến chỗ Tỷ-kheo-ni Dhammadinna ở, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo-ni Dhammadinna rồi ngồi... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

100. Kinh Sangàrava

(Sangàrava sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala với đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, một nữ Bà-la-môn tên Dhananjani (Ða-na-xa-ni) trú ở Candalakappa (Ðan-đạt-la-kiếp-ba) có lòng tín thành Phật, Pháp và Tăng.... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

152. Kinh Căn tu tập

(Indriyabhàvanà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

149. Ðại kinh Sáu xứ

(Mahàsalàyatanika sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”, — “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”.... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

×