Chùa Giác Chơn

31/01/2017 2.167 lượt xem

– Hệ phái: Bắc Tông – Dòng: Lâm tế Cháng tông

– Địa chỉ: 145/22 Huỳnh Tấn Phát, khu phố 2, phường Phú Mỹ, Quận 7

– Điện thoại liên hệ: 0909010364

– Người sáng lập: Hòa thượng Thích Viên Chơn

– Năm hành lập:1973 – Năm Trùng tu: 2002

– Tổng diện tích đất: 418m2 – Diện tích xây dựng: 418m2

– Nguồn gốc đất: Do Phật tử Trương Văn Phi hiến cúng

– Trụ trì tiền nhiệm: Hòa thượng Thích Viên Chơn

– Trụ trì hiện tại: Sư cô Thích Nữ Diệu Tiên

– Nguyên quán: Thành phố Hồ Chí Minh – Năm sinh: 1964

– Giới phẩm: Sư cô

– Giáo phẩm: Ủy viên Kinh tế – Tài chính BTS GHPGVN Quận 7, năm suy cử: 2012

– Được bổ nhiệm trụ trì năm: 2001

– Các ngày húy trong năm: 19/10 húy kỵ Hòa thượng Thích Viên Chơn

– Số lượng Ni chúng hiện tại: 02 vị Tỳ kheo Ni

,

×