Chùa Quan Âm

31/01/2017 3.454 lượt xem

– Hệ phái: Bắc Tông Dòng: Lâm tế Chúc thánh

– Địa chỉ: 585/38 Nguyễn Văn Quỳ, khu phố 1, phường Tân thuận Đông, Quận 7

– Điện thoại: (08) 22130648

– Người sáng lập: Ni trưởng Thích Nữ Tịnh An

– Năm thành lập: 1964 – Năm trùng tu: 1993, 2004

– Tổng diện tích đất: 595,5m2 Diện tích xây dựng: 221m2

– Nguồn gốc đất: Do Phật tử hiến cúng

– Trụ trì tiền nhiệm: Ni trưởng Thích Nữ Khiết Minh

quanamchua

– Trụ trì hiện tại: Ni sư Thích Nữ Khiết Ngọc

– Nguyên quán: Tiền Giang – Năm sinh: 1950

– Giới phẩm: Ni sư

– Chức vụ hiện tại: Phó Ban Đặc trách Ni giới Quận 4 – Năm suy cử: 2007

– Được bổ nhiệm trụ trì năm: 2011

– Các ngày húy kỵ trong năm: 12/02 Húy kỵ Ni trưởng Thích Nữ Tịnh An

– Số lượng Ni chúng hiện tại: 07 vị Tỳ kheo Ni, 04 vị Thức xoa, 03 vị Sadi Ni

,

×