81. Xương dài 100 do tuần

15/07/2022 350 lượt xem

– Thưa đại đức, điều đó thì bất khả tư nghì rồi, nhưng các vị sa môn trong hàng ngũ của đại đức, có người thuyết những điều cũng bất khả tư nghì không kém vậy!

– Cho bần tăng được nghe?

– Họ nói rằng, có một thứ xương động vật không biết là loại giống gì dài đến một trăm do tuần!

Đại đức Na-tiên mỉm cười:

– Điều ấy có thể hiểu được, suy luận được chứ không bất khả tư nghì lắm đâu.

Xin cho nghe.

– Đại vương đọc nhiều hiểu rộng, chắc có đọc qua sách “hải dương học” nói về các loài thủy tộc sống ở biển khơi?

– Thưa, có đọc nhưng không biết có nhớ không!

– Ở đấy có nói đến một loài cá kình ngư hay thuồng luồng gì đó, dài đến năm trăm do tuần.

– Đúng vậy, dường như là vậy.

– Cá mà dài đến năm trăm do tuần, xương chỉ có một trăm do tuần, có lẽ xương còn ngắn quá phải không đại vương?

Đức vua cười ha hả:

– Tuyệt vời làm sao là cái dí dỏm của đại đức!

– Đại vương dí dỏm cũng thú vị như thế!

* * *

(Trích “Mi Tiên Vấn Ðáp” – “Milinda Panha” )
Dịch giả: Hòa thượng Giới Nghiêm (Maha Thera Thita Silo)

×