Không diệt không sinh đừng sợ hãi

Sắp xếp:

Nội dung khác

Kinh Phước Đức

Đây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện xuống... Xem thêm

125. Kinh Ðiều ngự địa

(Dantabhùmi sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Lúc bấy giờ, Sa-di Aciravata (Tân Học Sa-môn) đang ở tại am thất Aranna. Rồi vương tử... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

142. Kinh Phân biệt cúng dường

(Dakkhinàvibhanga sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-Ca), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Mahapajapati Gotami (Củ đàm Nữ Ma-ha-ba-xà-bà-đề), đem theo một cặp y mới, đi... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

39. Ðại kinh Xóm ngựa

(Mahà-Assapura sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương- già), tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên là Assapura (xóm Ngựa). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: — Này... Xem thêm

Kinh Trung Bộ

Ai chết?

Khi một đứa trẻ mới sinh ra đời thì cha mẹ, ông bà, gia đình đều vui mừng. Khi một người già, hoặc bệnh, hoặc bị tai nạn chết thì những người thân đều đau buồn, thương tiếc. Sinh tử,... Xem thêm

Dòng đời vô tận

Kinh Nghĩa Lý Siêu Việt về Không

Ðây là những điều tôi được nghe một thời hồi Bụt còn cư trú với những người thuộc bộ tộc Kuru trong làng Kalmasadamya. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các vị khất sĩ: “Bây giờ tôi muốn nói... Xem thêm

Nghi thức tụng Kinh Phạm Võng

NGHI THỨC TỤNG BỒ TÁT GIỚI BÀI TÁN LƯ HƯƠNG Lò hương vừa ngún chiên đàn Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa Lòng con kính ngưỡng thiết tha Ngửa mong chư Phật thương mà chứng minh. Nam mô... Xem thêm

Thuyết pháp và nghe pháp

Đức Phật xưa kia thuyết pháp tùy theo căn cơ người nghe, Ngài không có dạy độc nhất một pháp môn. Sau thời Phật nhập Niết bàn, các đệ tử của Ngài, dù đã chứng thánh quả nhưng không đủ... Xem thêm

Dòng đời vô tận

Nghi thức tụng Kinh Phổ Môn

DÂNG HƯƠNG Nguyện đem lòng thành kínhGởi theo đám mây hươngPhảng phất khắp mười phươngCúng dường ngôi Tam bảoThề trọn đời giữ đạoTheo tự tánh làm lànhCùng pháp giới chúng sanhCầu Phật từ gia hộTâm Bồ đề kiên cốChí tu... Xem thêm

25. Kinh Ưu-đàm-bà-la sư tử hống

(Udumbarikà-Sìhanàda sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Kỳ-xà-quật). Lúc bấy giờ du sĩ Nigrodha (Ni-câu-đà) ở tại vườn của nữ hoàng Udumbarikà (Ưu-đàm-bà-la) dành cho du sĩ đoàn, cùng... Xem thêm

Kinh Trường Bộ

×